TIN TỨC

Điều hành hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo hướng quản trị thông minh

Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú ngày càng tăng cao, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã triển khai nhiều giải pháp đồng...

CHUYÊN KHOA

Hoạt động nổi bật


DỊCH VỤ