Home Giới thiệu Phòng chức năng Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều Dưỡng

1/ Giới thiệu :

Được sự đồng ý của Bộ Y Tế , Ban Giám Đốc , Phòng Điều dưỡng được thành lập ngày 24 tháng 09 năm 1992

2/ Chức năng , nhiệm vụ :

Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác Chăm sóc bệnh nhân .

Tổ chức nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên, Hộ lý cho phù hợp với các tiến bộ kỹ thuật.

Phối hợp với các Phòng chức năng tổ chức thực hiện công tác chăm sóc

Tham gia nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến

Phối hợp thực hiện các chương trình của Hội Điều dưỡng Việt Nam và Thành hội TP. Hồ Chí Minh.

3/ Nhân Sự :

Trưởng phòng : CN. Trần thị Hồng Yến

Phó phòng : ĐDTC. Võ thị Hạnh Nguyên

Giám thị 1 : CN. Nguyễn thị Bạch Mai

Giám thị 2 : CN. Lương văn Minh

5/ Hình ảnh hoạt động
 

 6/ Hướng phát triển trong tương lai :

Nâng cao công tác đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, ngoại ngữ đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và đạo đức nghề nghiệp.

Phát triển chức năng chủ động của Điều dưỡng trong công tác chăm sóc.

Đẩy mạnh hợp tác với các bạn đồng nghiệp trong và ngoài nước.

 

 

Thẩm mỹ

Ý kiến khách hàng

Tìm kiếm

Thắc mắc & Hỏi đáp

Khoa cấp cứu


 

Video CLip

Quảng cáo