Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

Nhằm tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế Sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số).

Ứng dụng VssID - BHXH số với nhiều tính năng, tiện ích có ý nghĩa thiết thực, giúp người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách, đồng thời tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình. Xin vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID qua các bước sau đây:

 


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video