Các công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện Nhân dân Gia Định

A. KHU SÀNG LỌC

 

 

B. KHU CÁCH LY

 

C. CÁC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN

D.           CÁC HÌNH THỨC HẠN CHẾ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP

E. TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO

F. VỆ SINH KHỬ KHUẨN

  G. CÁCH LY KHOA PHÒNG, NHÂN VIÊN Y TẾ

 

 


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video